Internationale vrouwendag

Voor onze meisjes

In het bijzonder voor de 6 lieve meisjes die in de afgelopen jaren binnen mijn familie geboren zijn: N., M., N. , E., L.,  en C.

Graag wil ik schrijven voor onze meisjes, de meisjes die later onze vrouwen zullen zijn. Alleen als wij onze meisjes opvoeden met de bescherming, het respect, de liefde en de ruimte die zij nodig hebben, zullen zij later in staat zijn zich te ontwikkelen tot sterke, krachtige, lieve en zachte vrouwen.

Ik heb zelf heel veel gemist in mijn opvoeding en ontwikkeling richting mijn latere vrouw zijn en velen met mij om me heen. Van daaruit wil ik graag mijn boodschap geven.

Niet alleen ouders, maar ook onze verdere cultuur en maatschappij heeft een grote invloed op ons latere vrouw zijn.

Ieder mens in de omgeving van een meisje heeft invloed op wie zij later wordt. Soms in een kleine, soms in een grote rol. 

Daarom gun ik alle meisjes mensen om zich heen die naar zichzelf durven kijken en daarvan willen leren. Zij zullen een schat aan waarde voor deze toekomstige vrouwen zijn.Van hen zullen ze leren oprechte mensen vol vertrouwen te zijn.

 

Ik wens voor alle meisjes dat er van ze gehouden wordt. Van ze gehouden wordt om wie ze zijn. Ik gun ze onvoorwaardelijke liefde. Ik hoop dat iemand ze vertelt dat ze mooi, lief en waardevol zijn.

 

Ik zou ook alle meisjes gunnen om ondeugend te zijn, om zich niet aan te hoeven passen. Ik gun de meisjes van nu het om een kind te zijn als iedereen, net zo braaf of niet zo braaf als de jongens om hen heen. 

 

Ik gun ze hun woede. Want er zijn vele met mij die niet hebben geleerd daar mee om te gaan. 


Ik gun ze het om gezien te worden. Gezien als wie ze zijn, gezien in hun talenten, gezien in hun pijn.

 

Al onze meisjes hebben recht op hun emoties en op hun eigen kijk op de wereld. Ik gun ze de ruimte voor hun eigen identiteit.

 

Ik wens voor alle meisjes heel veel positieve lering van en over hun ( onder) buikgevoel. Ik wens ze iemand die ze veel leert over hun schat die intuïtie heet en over hun grenzen die heel belangrijk zijn.

Iemand die ze leert te luisteren naar hun lichaam en wat het hen vertelt, zodat ze zichzelf later kunnen geven wat ze nodig hebben.

 

Ik wens alle meisjes heel veel zelfrespect en zelfvertrouwen, Ik gun ze het bijbrengen van hun eigenwaarde opdat zij later gezonde keuzes kunnen gaan maken in hun leven, relaties en seksualiteit.

 

Ik gun het hen om hun dromen na te jagen en waar te maken. Om te doen wat ze leuk vinden, waar ze gelukkig van worden. Ik gun ze hun eigen weg en mensen die hen daarin steunen.

 

Ik gun het alle meisjes om in leven te zijn en kind te zijn. Want zo velen zijn al belast met zorgen die hun leeftijd niet kan dragen. Ik wens ze een volwassene die ze van deze zorgen ontlast. Zodat ze plezier kunnen maken, veel lachen en zullen dansen in de dag. 

 

Ik gun ze nog meer dan alles wat ik hier heb geschreven.

Mijn hoop is dat als al die meisjes deze dingen al vroeg in hun leven krijgen, ze zullen uitbloeien tot hele mooie vrouwen op een dag. Vrouwen waar we van houden en waarvan we heel veel kunnen leren. Vrouwen die een schat aan waarde bezitten voor de hele maatschappij. Vrouwen die van zichzelf houden.

En dat zou prachtig zijn.

 

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0